Regeling Structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo 2021, 2022 en 2023 – Selecteer school

Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor deze regeling.
Ga naar de website van DUS-I voor meer informatie.